Platemesser i Norge

Vi har dessverre ikke længere kapasitet til at oppdatere listen over platemesser i Norge.

Vi takker alle for det gode samarbeide vi har hatt siden 2011 og henviser til dene Facebook-gruppen for informasjon om fremtidige platemesser i Norge.

Platemesser i Norge – Hvor og når?