Salgsvilkår

Partene

Selger er All Good Clean Records AS, Innherredsveien 24, 7042 Trondheim, org. nr: 919776188, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


Reklamasjonshåndtering

Hvis det foreligger en feil eller mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Dersom du mottar en feilvare fra oss må du ta kontakt på butikk(a)allgoodcleanrecords.com eller tel. 930 73 192 for videre instruksjoner.
Ved retur av vare vil du motta en ferdig frankert adresselapp av oss.
Vi sender feilfritt eksemplar av varen eller refunderer beløpet.


Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Dersom du vil benytte deg av retten må du fylle ut angreskjemaet.
Kjøper betaler returporto ved bruk av angreretten.


Betaling

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, blir kortet belastet umiddelbart.


Levering / frakt / henting

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.
Vi sender alle bestillinger via Bring med sporring (Pakke til postkassen eller til hentested)
Alle bestillinger kan også hentes i butikken på Innherredesveien 24, Trondheim.


Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500  eller www.forbrukerradet.no.